Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Doprava na naše pobyty

Autobusy zajištěné cestovní kanceláří jsou vybaveny bezpečnostními pásy, pojištěním sedadel na zavazadel během přepravy.
Škoda na majetku způsobená dítětem během pobytu nebo během přepravy.
Škodou se rozumí úmyslné poškození nebo poškození z nedbalosti. V takových případech nenese společnost Sportlines s.r.o. za škodu odpovědnost.

Podmínky zrušení účasti na pobytu.

Jiný, než zdravotní důvod:

Odhlášení dítěte ze ŠvP z jiného, než zdravotního důvodu je možné kdykoliv, a to za následujících storno podmínek (minimálně však 1 700 -3 000 Kč)

30% z ceny pobytu při zrušení účasti do 30 dnů před zahájením pobytu
50% z ceny pobytu při zrušení účasti do 21 dnů před zahájením pobytu
75% z ceny pobytu při zrušení účasti do14 dnů před zahájením pobytu
85% z ceny pobytu při zrušení účasti do 7 dnů před zahájením pobytu
100% z ceny pobytu při zrušení účasti do 3 dnů a méně před zahájením pobytu

V případě odjezdu z pobytu díky onemocnění či úrazu bude dítěti vrácena částka za nevyužité služby (výše závisí na typu pobytu a typu ubytování).

Neúčast ze zdravotního důvodu nebo z důvodu karantény rodinného příslušníka
V případě onemocnění či úrazu dítěte nebo karantény rodinného příslušníka před odjezdem a následného zrušení pobytu bude dítěti na základě lékařské zprávy vrácena původní částka ponížená o storno poplatek ve výši (dle aktuálního pobytu). Lékařská zpráva musí být vystavena s datem starším, než je datum odjezdu na pobyt anebo v brzkých ranních 
hodinách dne odjezdu.

Příklad:
Cena pobytu = 4 000,-
Storno = 1 800,-
Na základě lékařské zprávy bude vrácena společností Sportlines částka 2 200,- . Pojišťovna dále vyplatí 1 440 ,- na účet zákonnýchh zástupců dítěte, 
pokud je sjednáno pojištění storna pobytu v příapdě nemoci

Pojištění našich pobytů obsahuje následující typy pojištění: (detaily ke každému níže)
- Pojištění na storno pobytu v případě nemoci
- Úrazové pojištění 
- Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osobě
- Pojištění zavazadel
- Pojištění zimních sportů

Pojištění na storno pobytu v případě nemoci nebo karantény rodinného příslušníka
V ceně pobytu může být zahrnuto i pojištění na storno pobytu z důvodu nemoci.  
Storno se vztahuje pouze na zrušení účastí z důvodu nemoci a pouze před odjezdem!!! Pojišťovna poté vyplácí na základě dodaných podkladů na účet rodičů 80% výše storna.
V tomto pojištění není zahrnuto pojištění úrazu během přepravy (zajišťuje dopravce) a pobytu. Toto pojištění je na území ČR spojeno se zdravotním pojištěním účastníka u příslušné zdravotní pojišťovny. 

Postup pojistného plnění:
V případě, že dítě nenastoupí na pobyt ze zdravotních důvodů bude postup následující:
Sportlines s.r.o. vyplní potřebné údaje do Formuláře pro pojišťovnu včetně potvrzení o výši storna a tento formulář posílá škole nebo rodičům. Rodič vyplní zbylé potřebné údaje ve formuláři, přiloží k lékařskému potvrzení a pošle na adresu pojišťovny, uvedenou na formuláři. Sportlines pošle na účet školy celou částku poníženou o storno. Škola vrací tuto částku rodičům. Rodič, obdrží od pojišťovny 80% výše storna. Toto pojištění je sjednáno u pojišťovny UNIQA.

Příklad:
Cena pobytu = 4 000,-
Storno = 1 800,-
Na základě lékařské zprávy bude vrácena společností Sportlines částka 2 200,- . Pojišťovna dále vyplatí 1 440 ,- na účet zákonnýchh zástupců dítěte, 
pokud je sjednáno pojištění storna pobytu v příapdě nemoci. 

Úrazové pojištění
 Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu:     50 000,-
 Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu:     100 000,-

Pojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osobě
500 000,-

Pojištění zavazadel
 max 10 000,- 
 5 000,- / ks

Cena pojištění činí:
75 Kč pro pobyt 5 dní / 4 noci
90 Kč pro pobyt 6 dní / 5 nocí
100 Kč pro pobyt 7 dní / 6 nocí

Jak se pojištění sjedná?
Pojištění je určeno školou jako povinná položka pro všechny účastníky a přičtete tak k ceně.
Pojištění je dobrovolné. Osloveni rodiče mají na výběr a v případě zájmu si pojištění zaplatí společně s 1. zálohou.         

Vytvářím objednávku...